DDM BETA Pardubice
Přihlásit

Elektronická přihláška

2021/2022

Pro přihlášení dítěte (dětí) do kroužku je nutná základní registrace rodiče. Rodič pak vždy zjistí informace o přihláškách svého dítěte (svých dětí).

DDM Beta

  • 36 kroužků
  • 16 táborů a akcí
Kroužky Tábory a Akce

DDM Dubina

  • 36 kroužků
  • 0 táborů a akcí
Kroužky Tábory a Akce